Català

Dolores Rice és notària i membre de l’Associació de Notaris d’Anglaterra i Gal•les.

A més, Dolores Rice és llicenciada en Filologia Hispànica, parla i escriu perfectament l’espanyol i té un bon coneixement de portuguès i català. Ha viscut i treballat a Espanya durant diversos anys com a traductora.

Per altra banda, té formació com a professora d’anglès com a llengua estrangera. Durant molts anys va exercir de professora d’anglès a una acadèmia d’idiomes i a un companyia petrolera a l’Orient Mitjà.

Ofereix una gamma àmplia de serveis notarials tant a particulars com a empreses.

Serveis notarials

Documents notarials

Per exemple, expedir certificats notarials; verificar l’autenticitat de signatures; donar fe pública de testaments estrangers; autentificar els continguts de documents; còpies complusades de passaports; donar fe pública de documents com el certificat de matrimoni o el de naixement; certificar un ampli repertori de documents, entre els quals un consentiment de matrimoni a l’estranger i la documentació que cal perquè els menors d’edat puguin viatjar a l’estranger

Poders notarials o documentals

Poders notarials generals i específics per a les transaccions immobiliàries (compra-venda de propietats o contractació d’una hipoteca) a l’estranger tant per a particulars com per a empreses. Poders notarials o documentals per tractar temes relacionats amb una herència a l’estranger

Presa de declaracions jurades i declaracions estatutàries

Presa de juraments i declaracions

Preparació i anotació de reclamacions de transports marítims

Preparació de documentació per conservar proves de natura marítima, per exemple, en el cas de desperfectes a vaixells i càrregues

Serveis de legalització

Presentació de sol•licituds per a la legalització de documents davant el Foreign & Commonwealth Office (“apostilla”), i les ambaixades i consolats estrangers

Dolores Rice compta amb la formació, l’experiència i els recursos necessaris per donar solució a tot tipus de documents en els quals calgui la intervenció d’un notari. Per altra banda, no dubteu a posar-vos en contacte amb Dolores Rice si heu de resoldre qualsevol tràmit notarial que no figuri a la llista.

Dolores Rice ofereix els serveis professionals d’un notari amb les màximes facilitats i un tracte molt personal. Per això, us pot donar cita el mateix dia. La seva oficina es troba a la part est de Londres al municipi de Redbridge, (Central Line).

Honoraris:

Si voleu, podeu demanar un pressupost sense compromís.

Correu electrònic: dr@notaryoffice.co.uk

Dolores Rice
Wanstead
E11 2HQ

Telèfon: 0208 530 3085
Skype Username: Doloresrice

Wanstead, London

Links:

Algunes de les adreces següents a Internet us poder resultar útils:

Associació de notaris

Oficina de l’Associació de Notaris

Foreign & Commonwealth Office

London Chamber of Commerce